Cennik Psycholog Magdalena Wojciechowska

USŁUGI

Konsultacja specjalisty psychologa

250 zł

Poradnictwo rodzinne

1 sesja

270 zł

Terapia

włączająca rodzica – 1 sesja

250 zł

Terapia

dziecka bez udziału rodzica – 1 sesja

220 zł

Terapia

dorosłych

220 zł

Terapia

rodzin

300 zł

Terapia

dla par

300 zł

Psychoedukacja

1 osoba

230 zł

Psychoedukacja

2 osoby

280 zł

ZAŚWIADCZENIA I OPINIE

Wydanie zaświadczenia

200 zł

Wydanie opinii specjalisty psychologa

360 zł

Opinia do ZUS, PCPR, OPS

od 600 zł