Cennik Psycholog

USŁUGI PSYCHOTERAPIA

Konsultacja specjalisty psychologa

250 zł

Psychoterapia

1 sesja

300 zł

Poradnictwo seksuologiczne + diagnoza

350 zł

Terapia seksuologiczna

1 sesja

380 zł

Poradnictwo rodzinne

1 sesja

270 zł

Terapia

włączająca rodzica – 1 sesja

250 zł

Terapia

dziecka bez udziału rodzica – 1 sesja

220 zł

Terapia

dorosłych – 1 sesja

220 zł

Psychoedukacja

1 osoba

230 zł

Psychoedukacja

2 osoby

280 zł

INNE USŁIGI

Diagnoza ADHD

wywiad

250 zł

Diagnoza ADHD

badanie + analiza

450 zł

Diagnoza Autyzm ADOS-2

wywiad

250 zł

Diagnoza Autyzm ADOS-2

badanie + analiza

2 000 zł

Badanie na inteligencję WESHLER / BINET 5

dziecko

400 zł

Badanie na inteligencję WESHLER / BINET 5

dorosły

700 zł

Diagnostyka zaburzeń przetwarzania słuchowego TOMATIS

450 zł

Terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego TOMATIS

cykl 14 wizyt

2 500 zł

Diagnoza metodą WARNKIEGO

400 zł

Diagnoza metodą NEUROFLOW

400 zł

Terapia metodą WARNKIEGO

1 sesja

250 zł

Terapia metodą NEUROFLOW

1 sesja

250 zł

Przezczaszkowa stymulacja mózgu prąd stały

1 sesja

200 zł

BIO-FEEDBACK

200 zł

Badanie QEEG z postawieniem diagnozy

400 zł

Badanie biofeedback EEG

400 zł

ZAŚWIADCZENIA I OPINIE

Wydanie zaświadczenia

200 zł

Wydanie opinii specjalisty psychologa

360 zł

Opinia do ZUS, PCPR, OPS

600 zł