Cennik Kardiolog

USŁUGI

Konsultacja kardiologiczna + EKG

220 zł

Wystawienie zaświadczenia o stanie zdrowia pacjenta

80 zł

BADANIA

24 – godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera

rejestrator 7 kanałowy

200 zł

48 – godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera

rejestrator 7 kanałowy

340 zł

24 – godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera

rejestrator 12 kanałowy

200 zł

48 – godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera

rejestrator 12 kanałowy

340 zł

24 – godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego

200 zł

Echo serca​

220 zł