Cennik Gabinet zabiegowy

USŁUGI

Założenie wenflonu i podłączenie kroplówki

150 zł

Usunięcie szwów, edukacja w zakresie pielęgnacji rany pooperacyjnej, opatrunek

100 zł

Założenie, wymiana cewnika

pacjent musi posiadać swój cewnik

120 zł

Pielęgnacja stomii

100 zł

Usunięcie kleszcza

50 zł

Pomiar ciśnienia tętniczego

w tym Edukacja Zdrowotna

40 zł

Pomiar stężenia glukozy we krwi

w tym Edukacja Zdrowotna

40 zł

Iniekcja podskórna

50 zł

Iniekcja domięśniowa

60 zł

Iniekcja dożylna

70 zł

Leczenie ran przewlekłych

150 zł*

* Ustalenie planu leczenia oraz oczyszczenie mechaniczne rany. Cena kolejnej wizyty zależy od wielkości rany i częstości spotkań. Leczenie ran z wykorzystaniem opatrunków aktywnych, larw lub terapii podciśnieniowej – dobór w zależności od możliwości finansowych oraz stanu rany.