Medycyna sportowa

Medycyna sportowa to dziedzina zajmująca się profilaktyką zdrowotną osób aktywnych fizycznie. Lekarz medycyny sportowej przeprowadza badania lekarskie, decyduje o możliwości uprawiania sportu lub powrotu do treningów. Poradnia medycyny sportowej w Centrum Medycznym NOVIMED w Górze obejmuje opieką zarówno osoby uprawiające sport hobbystycznie, jak i zawodników.

dr n. med. Bartosz Szafran

kardiolog

Specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych, z ponad 20-letnim doświadczeniem. Kierownik Oddziału Dziennej Ambulatoryjnej Rehabilitacji Kardiologicznej, Kierownik Pracowni Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Centrum Kardiologicznego PRO CORDE we Wrocławiu. Członek Zarządu Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK. Uznany specjalista w leczeniu pacjentów z zaburzeniami rytmu serca, przewodnictwa, niewydolnością układu krążenia oraz wszczepionymi stymulatorami/kardiowerterami. Zajmuje się też kardiologią sportową, posiada uprawnienia do orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież (certyfikat PTMS). Laureat plebiscytu Kardiolog Roku 2018. Przewodniczący Sekcji EKG Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Dr n. med. Bartosz Szafran prowadzi liczne warsztaty i szkolenia z zakresu interpretacji EKG, również dla lekarzy POZ, jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów o tematyce związanej z EKG w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.

Centrum Medyczne NOVIMED w Górze zapewnia kompleksowy zakres usług medycyny sportowej i realizuje je zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2016 r., w którym wyróżnia się:

BADANIA WSTĘPNE

Przeprowadza się je u dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia (badania dla osób rozpoczynających uprawianie konkretnej dyscypliny sportowej)

BADANIA OKRESOWE

Przeprowadza się je u dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających konkretną dyscyplinę sportową oraz u zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia (kontrolne badania stanu zdrowia sportowców, powtarzane co 6 miesięcy)

BADANIA KONTROLNE

Przeprowadza się je u dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających konkretną dyscyplinę sportową oraz u zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia, którzy podczas uprawiania konkretnej dyscypliny sportu doznali urazu (są to badania związane z doznanymi kontuzjami i zachorowaniami).

Po wykonaniu badań lekarskich lekarz medycyny sportowej wydaje orzeczenie i zaświadczenie o braku przeciwskazań do uprawiania wybranej dyscypliny sportowej.

Kto może skorzystać z badań medycyny sportowej?

Badania mogą kosztować znacznie mniej niż sprzęt czy strój sportowy, a zapewnią Tobie lub Twojemu dziecku większe bezpieczeństwo w czasie aktywności!